มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับมูลนิธิ One Sight

วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2561

วันสายตาโลก , onesight , ท็อปเจริญ
แว่นท็อปเจริญ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ด้านสายตาให้กับมูลนิธิ One Sight เนื่องในโอกาสวันสายตาโลก เพื่อเติมเต็มโอกาสให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาชายแดนไทย-พม่า

(11 ตุลาคม 2561) ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่4 จากขวา) พร้อมด้วยนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร (ที่3 จากขวา) ทำการส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางด้านสายตาและอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาให้กับ คุณโหมด เซลเลอร์ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิวันไซท์ (One Sight) ประเทศสหรัฐอเมริกา (ที่4 จากซ้าย) ณ ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาแต่ขาดโอกาส ให้ได้เข้ารับการตรวจรักษาแบบเข้าถึง และยังเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในบริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ณ แม่ตาวคลินิก (Maetao Clinic) อ.แม่สอด จ.ตาก และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว จ.ตาก (Migrant Learning Center) ทั้งนี้ แว่นท็อปเจริญ ยังถือโอกาสจับมือกับมูลนิธิ ONESIGHT พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท ESSILOR LUXOTTICA ในการเป็นพันธมิตรร่วมมือกันเดินหน้าช่วยเหลือด้านสายตาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ภาพประกอบ