1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 18-28 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  4. มีใจรักในงานบริการ งานขาย
  5. บริษัทมีการฝึกอบรมให้
  6. สามารถเลือกสาขาใกล้บ้านได้ และโยกย้ายได้